Uczymy i wychowujemy od 1916 roku

Od 20 kwietnia 2014 roku w Szkole Podstawowej w Mariance, realizowany jest projekt „Tradycje regionalne sposobem na integrację środowiska i rozwój kultury”, który współfinansowany jest ze środków Gminy Niedrzwica Duża w ramach zadania publicznego Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Głównym celem projektu jest integracja społeczno - pokoleniowa mieszkanek i mieszkańców miejscowości należących do obwodu szkoły w Mariance oraz z miejscowości ościennych, zainicjowanie swego rodzaju „pomostu pokoleń”.

W ramach tego projektu prowadzone są warsztaty rękodzielnicze, na których uczestnicy wytwarzają zaproszenia, kartki okolicznościowe, ozdoby świąteczne, prace wytwórcze z papieru oraz prace wg bieżących potrzeb, rozwijają wyobraźnię, kreatywność.

Podejmowane zadania mają na celu kultywowanie tradycji regionalnych i kultury ukształtowanej przez stulecia poprzez zwiększenie aktywności seniorów z juniorami - „jesieni” z „wiosną” - zamieszkałych w lokalnym środowisku oraz pogłębienie dialogu międzypokoleniowego poprzez profesjonalizację działań aktywizujących.

Nikt nie ma wątpliwości, że tradycja jest jednym z istotnych elementów aktywności lokalnej, a twórczo przekształcana spotyka się z szeroką akceptacją odbiorców i integracją międzypokoleniową. Przekazywanie legend, przepisów kulinarnych, odtwarzanie starych umiejętności, zwyczajów i obrzędów, przypominanie lokalnej historii, pozwala na odzyskanie własnej tożsamości. Kultura wyrasta ze wspólnych doświadczeń historycznych, form gospodarowania i warunków życia rodziny, czy społeczności lokalnej. Zdajemy sobie sprawę, że niektóre obrzędy stały się już reliktem przeszłości, ale w obecnych czasach mogą stać się elementem zabawy. Dlatego chcemy je wykorzystać do realizacji naszych zamierzeń.

Tematyka spotkań jest bliska zarówno seniorom, jak i juniorom.

Pozwala także na wzmocnienie aktywności osób starszego pokolenia oraz poczucia ich własnej wartości w środowisku lokalnym, nawiązywania relacji międzypokoleniowych, wspierania i propagowania idei aktywnego życia wśród seniorów oraz włączenia ich w działania wolontarystyczne na rzecz szkoły. Zależy nam, żeby zaplanowane działania przyczyniły się do zacieśnienia więzi między „wiosną” i „jesienią”, aby te twórcze warsztaty były płaszczyzną do wspólnego dialogu, tak aby dystans dzielący te dwie grupy społeczne zmniejszył się, aby połączyć doświadczenia z entuzjazmem. Dla osób samotnych lub mieszkających z dala od rodziny są one wspaniałą okazja do bycia razem. Wspólne zajęcia są także niezapomnianą lekcją życia dla dzieci. Doświadczenie przekazane w sposób praktyczny na długo pozostanie w ich pamięci, wspólna praca przy wytwarzaniu kartek, zaproszeń, itp. pozwoli na zdobycie wiedzy na temat lokalnych tradycji, kultury, wpłynie na zacieranie się różnic pokoleniowych.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do czynnego udziału w w/w warsztatach.

Oto wyroby uczestników warsztatów:

 

 

 

 

 

Zdjęcie Artykułu

 

 

Certyfikaty

cert1

 

kod certyfikatu

Odwiedziło nas:

Dzisiaj15
W tym miesiącu449
Wszystkich gości35747