Uczymy i wychowujemy od 1916 roku

ZAPOBIEGANIE I WYCHOWYWANIE DZIECI AGRESYWNYCH

 

Wszystkie zachowania agresywne mogą ulegać modyfikacji w toku życia jednostki. Każdy człowiek rodzi się z określonym zasobem wrodzonych reakcji i możliwością rozwoju wielu zachowań. Zakres zachowań rozszerza się w miarę dojrzewania dziecka i zależy od wpływów otoczenia. Rozwój dziecka odbywa się w warunkach osobistych zadatków wrodzonych i określonego środowiska oraz wychowania.

W przypadku zaobserwowania zachowań agresywnych należy określić ich genezę, aby zakwalifikować je do jednego rodzaju agresji.

Przeciwdziałając agresji frustracyjnej należy ustalić, które potrzeby uległy blokadzie powodując wystąpienie zachowań negatywnych oraz rozważyć możliwość ich zaspokojenia. Do tych potrzeb należą potrzeby biologiczne, poczucie bezpieczeństwa, które pozwalają osobowości każdego człowieka rozwijać się bez zakłóceń, tak by mógł on działać i tworzyć. Zaspokoić ją można tylko w kontaktach z innymi ludźmi. Zwłaszcza ważne jest to dla dziecka.

W procesie wychowania zapobiegając agresji frustracyjnej należy najpierw usunąć źródło frustracji poprzez różne sposoby zaspokajania potrzeb a dopiero potem po odzyskaniu przez dziecko równowagi emocjonalnejmożna przystąpić do dalszych oddziaływań wychowawczych.

W postępowaniu profilaktycznym ważną rolę odgrywa kształcenie umiejętności poprawnego reagowania na frustrację. Wymaga to wytworzenia postaw sprzyjających wystąpieniu pozytywnych reakcji frustracyjnych poprzez podejmowanie właściwych form aktywności społecznej. Należy jednocześnie przeciwdziałać powstawaniu nawyków sprawiających, że pod wpływem frustracji dana jednostka zaczyna reagować agresywnie, popada w depresję, zniechęca się napotkanymi trudnościami i rezygnuje z dalszego działania.

W zapobieganiu agresji naśladowczej istotne znaczenie ma zabezpieczenie dzieci przed szkodliwym wpływemmodeli zachowania sięModelem agresji bywa agresywne zachowanie rodziców, sąsiadów, kolegów, są również eksponowane za pośrednictwem filmu, telewizji, a także środkach przekazu słownego.

Jeśli modele agresji występują w otoczeniu społecznym dziecka należy izolować je od zachowujących się agresywnie osób. Osobie agresywnej należy także ograniczyć liczbę oglądanych filmów ukazujących obrazy agresji, zmniejszyć ilość lub nawet zakazać książek o podobnej treści. Sceny agresji powinny być odpowiednio komentowane przez dorosłych w celu wytworzenia postaw i ocen moralnych przeciwdziałających występowaniu agresywnego zachowania się. Równocześnie należy starać się zainteresować dzieci audycjami telewizyjnymi, filmami, książkami ukazującymi pozytywne modele postępowania. Powinny one zawierać przykłady prawidłowo ukształtowanych kontaktów społecznych, aprobować koleżeństwo, przyjaźń, wzajemną życzliwość, gotowość udzielania pomocy.

Agresja naśladowcza to swoista forma nawyku, która często staje się drugą naturą, dlatego też niełatwo ją zmienić. Często u tych osób obserwujemy nieprawidłowo ukształtowana hierarchię wartości dążenia za wszelką cenę do osiągnięcia osobistego sukcesu, bez liczenia się z cudzymi interesami i potrzebami. Środkiem zapobiegawczym w tym przypadku może być stosowanie nagród i kar. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że kara jest metodą, która nie uczy żadnych nowych zachowań, dlatego jej stosowanie w wychowaniu może jedynie uczyć powstrzymywania się od ujawniania niektórych zachowań, dlatego jej stosowanie w wychowaniu osób agresywnych powinno być raczej ograniczone. Drogą bardziej skuteczną i lepszą jest nagradzanie zachowań pożądanych, ignorowanie zachowań agresywnych przy możliwie pełnym zaspokojeniu potrzeb.

Jeśli chodzi o agresję patologiczną to danej osobie powinno zapewnić się odpowiednią opiekę lekarską, gdyż samo oddziaływanie wychowawcze nie daje pożądanych rezultatów.

Zofia Stec

 

 

 

Zdjęcie Artykułu

 

 

Certyfikaty

cert1

 

kod certyfikatu

Odwiedziło nas:

Dzisiaj15
W tym miesiącu449
Wszystkich gości35747