Skład Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Przewodnicząca: Patryk Mądrzak

Z-ca przewodniczącego: Emilia Paluch

Skarbnik: Katarzyna Segit

Członkowie:  Andżelika Bartoszcze, Patrycja Rusinek

Opiekunowie: Monika Błasik, Marta Montusiewicz