Uczymy i wychowujemy od 1916 roku

Zapytanie ofertowe 1/2016 Usługi cateringowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016

„Świadczenie usług cateringowych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mariance”

 

 W związku z zamiarem zakupu w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29  stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014r. poz. 423,811 i 915 z późn. zm.) Szkoła Podstawowa w Mariance poszukuje dostawców obiadów jednodaniowych (zgodnych ze Specyfikacją zał.nr.1 do zapytania)
w okresie od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r. 

W miesiącu lipcu 2017 r. może pracować przedszkole (jeśli będzie takie zapotrzebowanie rodziców). O ewentualnej pracy przedszkola, ilości posiłków Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie na 5 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi w miesiącach wakacyjnych.

1.Termin realizacji dostaw 5 x w tygodniu:

 w godz. 11.40 – 12:10.

2.Miejsce dostaw:

Szkoła Podstawowa w Mariance

Termin i sposób płatności: comiesięcznie przelewem 14 dni od dnia dostarczenia faktury VAT.

3.Termin składania ofert do dnia 19.08.2016 r. do godz. 10.00 na adres siedziby.

4.Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 19.08.2016r o godz. 10.30.

5.W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny nr 784-452-589.

6.Osobą uprawnioną do kontaktów jest pani Agnieszka Rozwałka.

8.Przedmiot zamówienia: Codzienne przygotowywanie i dostarczanie posiłków jednodaniowych dla dzieci z przedszkola i ze szkoły w Mariance w liczbie ok. 60 obiadów dziennie 5 razy w tygodniu oprócz dni świątecznych i dni wolnych od nauki. Liczba dziennych posiłków może ulec zmianie w zależności od frekwencji dzieci. Kryterium wyboru jest: 100 % cena.

9.Szczegóły zapytania w załączniku nr.1 Specyfikacja.

 

Z poważaniem

Agnieszka Rozwałka

                                                           Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mariance

 

 

Załączniki:

Nr 1 – Specyfikacja

Nr 2 – Oferta

Nr 3 - Oświadczenie

 

 

 


 

 

Zapytanie ofertowe 1/2015 Usługi cateringowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015

„Świadczenie usług cateringowych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mariance”

 

 W związku z zamiarem zakupu w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29  stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014r. poz. 423,811 i 915 z późn. zm.) Szkoła Podstawowa w Mariance poszukuje dostawców obiadów jednodaniowych (zgodnych ze Specyfikacją zał.nr.1 do zapytania)
w okresie od 01.09.2015 r. do 30.06.2016 r. 

W miesiącu lipcu 2016 r. może pracować przedszkole (jeśli będzie takie zapotrzebowanie rodziców). O ewentualnej pracy przedszkola, ilości posiłków Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie na 5 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi w miesiącach wakacyjnych.

1.Termin realizacji dostaw 5 x w tygodniu:

 w godz. 11.40 – 12:10.

2.Miejsce dostaw:

Szkoła Podstawowa w Mariance

Termin i sposób płatności: comiesięcznie przelewem 14 dni od dnia dostarczenia faktury VAT.

3.Termin składania pisemnych ofert do dnia 19.08.2015 r. do godz. 10.00 na adres siedziby.

4.Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 19.08.2014r o godz. 10.30.

5.W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny

nr 784-452-589.

6.Osobą uprawnioną do kontaktów jest pani Agnieszka Rozwałka.

7.Przedmiot zamówienia: Codzienne przygotowywanie i dostarczanie posiłków jednodaniowych dla dzieci z przedszkola i ze szkoły w Mariance w liczbie ok. 60 obiadów dziennie 5 razy w tygodniu oprócz dni świątecznych i dni wolnych od nauki. Liczba dziennych posiłków może ulec zmianie w zależności od frekwencji dzieci.

8.Kryterium wyboru jest: 100 % cena.

9.Szczegóły zapytania w załączniku nr.1 Specyfikacja.

 

 

Z poważaniem

Agnieszka Rozwałka

                                                           Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mariance

 

Załaczniki:

Nr 1 – Specyfikacja

Nr 2 – Oferta

Nr 3 - Oświadczenie

 


 

Marianka, dn. 8 kwietnia 2014 r.

 

Notatka służbowa

z postępowania prowadzonego w trybie

uzyskania ofert na wywóz nieczystości płynnych

  1. 1.Przedmiot postępowania:
    Wykonywanie usług wywozu nieczystości płynnych ze Szkoły Podstawowej w Mariance.
  2. 2.W dniu 26 lutego 2014 r. na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Mariance zostało zamieszczone ogłoszenie dotyczące naboru ofert na wywóz nieczystości płynnych.
  3. 3. W postępowaniu zostały złożone 3 oferty, które wpłynęły do 7 marca 2014 r.

Uzyskano następujące informacje:

  • Usługi transportowe, Mechanika, Handel – Adam Kąkol, ul. Bychawska 10,  24 – 220 Niedrzwica Duża: 15,50/m3 + 8 % VAT;
  • Wywóz nieczystości płynnych „Skalar” – Chmiel Jerzy, Jabłonna Majątek 115,  23 – 114 Jabłonna: 17,50/m3 + 8 % VAT;
  • Kółko Rolnicze w Radawczyku, Radawczyk 74, 24 – 220 Niedrzwica Duża: 25,46/m3 + 8 % VAT;
  1. 4.Zamawiający informuje, że w postępowaniu na wybór oferty usługi wywozu nieczystości płynnych dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty – jedynym kryterium wyboru była cena oferowanej usługi.
  2. 5.W dniu 1 kwietnia 2014 r. została zawarta umowa na wywóz nieczystości płynnych z firmą Usługi transportowe, Mechanika, Handel – Adam Kąkol, ul. Bychawska 10,  24 – 220 Niedrzwica Duża.

Postępowanie przeprowadziła:

Agnieszka Rozwałka

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mariance

 


 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mariance ogłasza nabór ofert na wywóz nieczystości płynnych ze Szkoły Podstawowej w Mariance.

 

Oferty proszę przesyłać:

* pocztą tradycyjną na adres: Szkoła Podstawowa, Marianka 97, 24-220 Niedrzwica Duża,

* pocztą elektroniczną: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

* lub składać osobiście do dnia 7 marca 2014r.

 

W ofercie proszę określić cenę za jeden m3 brutto.

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie Artykułu

 

 

Certyfikaty

cert1

 

kod certyfikatu

Odwiedziło nas:

Dzisiaj16
W tym miesiącu450
Wszystkich gości35748