Uczymy i wychowujemy od 1916 roku

JAK RODZICE MOGĄ WSPIERAĆ W DOMU 
SWOJE DZIECI W UCZENIU SIĘ

 

W szkole podstawowej wielu uczniów nie ma jeszcze dostatecznej wprawy i doświadczenia w uczeniu się, dlatego zarówno nauczyciele, jak i rodzice powinni przyjść im z pomocą. Pomoc ze strony rodziców nie może polegać na wspólnym odrabianiu lekcji, a tym bardziej na opracowaniu określonych zadań. Hamuje to samodzielność dziecka, uczy je bierności, lenistwa i powoduje niewiarę we własne siły.

Zadaniem rodziców jest przede wszystkim troska o higienę pracy umysłowej dziecka, stworzenie mu odpowiednich warunków do nauki, rozbudzanie właściwych motywów uczenia się, opartych na zainteresowaniach i zrozumieniu przydatności wykształcenia w życiu zawodowym i społecznym.

Począwszy od klasy piątej uczniowie przyswajają sobie coraz więcej wiadomości za pośrednictwem książki. W tej sytuacji dziecko powinno nauczyć się czytać uważnie i ze zrozumieniem. Zdarza się, że uczeń ślęczy całymi godzinami nad książką, sprawiając na rodzicach wrażenie kogoś bardzo zajętego nauką, lecz jego myśli odbiegają co chwila od treści podręcznika. Rodzice powinni skontrolować nie tylko wynik pracy domowej, lecz także jej przebieg. Należy przyzwyczajać dziecko do racjonalnych metod uczenia się. Chodzi tu 
o zapoznanie się z tekstem w taki sposób, by nastawić się od razu na ujęcie jego sensu 
i wyodrębnienie głównych myśli w nim zawartych. 

Podstawowe prawidłowości uczenia się:

·           materiał należy utrwalić przez powtarzanie, kiedy jeszcze nie został zapomniany,
 a więc w niedługim czasie po jego wyuczeniu się – w przeciwnym razie trzeba będzie uczyć się go ponownie, (badania psychologiczne wskazały, że zapominanie zaczyna się wkrótce po wyuczeniu)

·           efekty uczenia się będą lepsze, gdy uczeń będzie się uczył bezpośrednio po sobie różnych przedmiotów, np. polskiego i matematyki) podstawą do takiego stwierdzenia jest wykryte przez psychologię prawo uczenia się, mówiące, że podobne treści działają na siebie hamująco)

·           między uczeniem się jednego i drugiego przedmiotu powinna nastąpić krótka przerwa na wypoczynek

·           żeby nie mieć „pustki w głowie”, gdy uczeń zostanie wezwany do odpowiedzi należy kształcić gotowość pamięci, a więc umiejętność przypominania sobie i odtwarzania wyuczonego materiału w odpowiednim momencie. W tym celu należy opanować wiadomości ze zrozumieniem, w sposób logicznie pogrupowany, wkładać w naukę dużo zapału 
i zainteresowania, wiązać nowe wiadomości z tym, czego dziecko dowiedziało się wcześniej.

Zofia Stec

 

 

 

Zdjęcie Artykułu

 

 

Certyfikaty

cert1

 

kod certyfikatu

Odwiedziło nas:

Dzisiaj15
W tym miesiącu449
Wszystkich gości35747